Gratis verzenden vanaf € 75,00
100% fair(trade), bio, eco, social, local, circulair
14 dagen bedenktijd
Spaar automatisch fairpoints

FairFriends Privacy

FairFriends promoot en stimuleert eerlijk een duurzaam handelen. Respect voor ieders privicy is daarvan een vanzelfsprekend onderdeel. Dat geven we zo goed en transparant als binnen ons vermogen ligt vorm:

Wanneer je een bestelling doet, dan verwacht je een pakketje. Daarvoor hebben we je (adres)gegevens nodig en je geeft bij een bestelling daarom toestemming je gegevens voor de daarvoor noodzakelijke processen te gebruiken. Voor die processen maken we ook gebruik van andere organisaties, zoals een bank en een pakketbezorger. We verstrekken aan deze leveranciers alleen de vereiste gegevens, conform de leveringsvoorwaarden van deze leveranciers. Voor zover mogelijk selecteren wij deze leveranciers op criteria die jouw privacy maximaal borgen.

Je gegevens bewaart fairfriends alleen voor zover wet- en regelgeving dat vereist, tenzij anders vermeld en met jou overeengekomen.

We informeren je altijd per e-mail wanneer wet- en regelgeving dat van ons vereist. Daartoe hoort het toesturen van een bestelbevestiging wanneer je iets bij fairfriends hebt gekocht. 

Mits je je daarvoor hebt aangemeld, informeren we je over acties en nieuws over fairfriends. Je hebt te allen tijde recht op inzage in en correctie van je persoonsgegevens.

Informatie waaruit jouw identiteit als bezoeker van fairfriends.nl kan worden afgeleid, verkrijgt fairfriends altijd vrijwillig van haar bezoekers. Deze informatie kan fairfriends gebruiken om de website te optimaliseren, zodat jouw volgende bezoek aan fairfriends nóg makkelijker en nóg leuker wordt. 

Voor het gebruik van anonieme bezoekersgegevens geef je fairfriends toestemming door de zogenaamde 'cookies' te accepteren. Deze worden door fairfriends voor algemene statistieken gebruikt. 

fairfriends is gerechtigd om, in bijzondere gevallen, informatie over een bezoeker openbaar te maken. Er is dan reden om aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is. Dit kan zijn ter identificatie van, om in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten op de eigendom van fairfriends, andere gebruikers van onze website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of schade toebrengt. fairfriends is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat de wet dit vereist. 

Heb je een vraag met betrekking tot onze online shop? Onze klantenservice helpt je graag. Onder ‘contact’ vind je alles wat je nodig hebt om ons te bereiken. 

Om een aankoop te mogen doen bij fairfriends moet je minimaal 18 jaar zijn.

fairfriends respecteert vanzelfsprekend je privacy. Dat is normaal bij fatsoenlijk en eerlijk zaken doen. We stoppen dan niet bij voldoen aan wettelijke kaders, maar gaan zover als redelijkerwijs mogelijk.

Ons uitgangspunt

Je gegevens worden door fairfriends alleen gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening en/of wet- en regelgeving dat van ons vereist.

Met wie wij klantgegevens (moeten) delen...

Wanneer je een bestelling doet, geef je toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken om je bestelling bij jou te kunnen bezorgen. Daar zijn naast fairfriends ook andere organisaties bij betrokken:

  • De leverancier van je aankoop. fairfriends is een dienstverlener die een gemeenschappelijk (webshop) platform aan productverkopers aanbiedt. De producten worden verkocht door de verschillende productverkopers en zij verzenden de aankopen naar jou. Daarvoor hebben zij uiteraard de noodzakelijke (adres)gegevens nodig, die fairfriends direct na aankoop (geautomatiseerd) beschikbaar stelt aan de productverkopers.
  • De afhandelaar van de betaling (paymentprovider) die de betaling met bijv. iDeal mogelijk maakt
  • Je bank of andere financiële dienstverlener (bijv. creditkaartmaatschappij), die de betaling in opdracht van jou, via de patmentprovider aan fairfriends overmaakt
  • Andere financiële dienstverleners, waarvoor je zelf kiest, zoals bijv. Afterpay of een creditcard maatschappij
  • Pakketbezorger (zoals PostNL) en hun logistieke dienstverleners of partners
  • Leverancier van de webshop software (Shopware uit Duitsland)
  • Boekhouder (Brouwer, Eman & Slob uit Bilthoven)
  • Nieuwsbrieven software, indien je je daarvoor aanmeldt (fairfriends gebruikt hiervoor Mailchimp)
  • Belastingdienst (heeft inzagerecht in de financiële administratie)

 

In alle gevallen geldt dat alle betrokken partijen jouw privacy en de wetgeving daaromtrent volledig respecteren en alleen die gegevens gebruiken die voor de uitvoering van hun dienst noodzakelijk zijn. Waar mogelijk is dit bilateraal met de betreffende partij overeengekomen en anders zijn de privacy reglementen van deze dienstverleners hierop gecontroleerd. Dit blijft altijd een vertrouwenskwestie, fairfriends kan slechts in beperkte mate controleren op naleving. Volledigheidshalve merken we op dat bovenstaande lijst kan wijzigen, maar we streven altijd naar zoveel mogelijk respect voor privacy.  

fairfriends bewaart je gegevens zolang jij dat zelf wilt en verwijdert die op verzoek zo spoedig mogelijk (per direct wanneer mogelijk, maar soms kunnen we afhankelijk zijn van derden, wat we je dan ook laten weten). Uitzondering hierop is een factuur. Als je een aankoop bij fairfriends hebt gedaan, dan is fairfriends door de belastingwetgeving verplicht die zeven jaar te bewaren. Dit geldt overigens voor iedere onderneming in Nederland.

We kunnen je, in de regel via email of ander digitaal medium, informeren over activiteiten van fairfriends, mits je je daarvoor aanmeldt. Bij ieder contact heb je de mogelijkheid je weer af te melden. We respecteren dat besluit uiteraard.

We willen onze website goed onderhouden en uiteraard steeds verbeteren. Daarom verzamelt fairfriends anoniem surfgegevens van bezoekers, waarvoor je toestemming geeft door het gebruik van cookies te accepteren. Voor het verzamelen maakt fairfriends gebruik van gespecialiseerde bedrijven, zoals Google. Deze bedrijven hebben verklaard dat zij de actuele privacy wetgeving (AVG) volledig respecteren, maar fairfriends heeft daar zelf geen controle op. 

fairfriends is gerechtigd en soms zelfs verplicht om, in bijzondere gevallen, informatie over een bezoeker openbaar te maken of aan derden te verstrekken. Er is dan sprake van een aannemelijk vermoeden dat de betreffende persoon of organisatie ongeoorloofde schade toebrengt of toe kan brengen aan derden en/of mogelijk betrokken is bij een laakbaar of strafbaar feit.

Heb je een vraag? Onze klantenservice helpt je graag. Onder ‘contact’ vind je alles wat u nodig heeft om ons te bereiken.

Om een aankoop te mogen doen via fairfriends moet je minimaal 18 jaar zijn. Voor de aankoop van specifieke producten kunnen afwijkende voorwaarden gelden, die bij de productinformatie worden vermeld.