Privacy Statement

FairFriends neemt privacy uitermate serieus. Hieronder zie je hoe FairFriends met jouw gegevens omgaat.

FairFriends registreert uitsluitend persoonsgegevens voor een correcte en gebruikersvriendelijke werking van FairFriends.nl. FairFriends B.V., gevestigd op Hofstedering 48, 3763 XK, Soest, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik persoonsgegevens

Alle gegevens die door FairFriends worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Een uitzondering hierop vormen de adresgegevens die een koper/donateur/bezoeker afgeeft om een bestelling/donatie te doen op FairFriends.nl of expliciet vrijwillig beschikbaar stelt voor publicatie op FairFriends.nl. Ook gegevens van de deelnemende organisaties (bedrijven en stichtingen), anders dan daartoe beschikbaar gesteld door deze organisaties en vermeld op FairFriends.nl, worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De informatie die je aan FairFirends geeft zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

FairFriends gebruikt de gegevens die je hebt afgegeven tijdens het aankoopproces of het maken/beheren van een (verkoop)account voor de administratie van bestellingen, het beheer van bestellingen, verzendingen en facturen en het opvolgen van betalingen. Indien je tijdens de bestelling of in je account hebt aangegeven nieuws van FairFriends a te willen ontvangen, dan gebruikt FairFriends die gegevens ook voor eigen marketing- en reclame doeleinden.

De e-mailadressen van product- en projectverkopers worden gebruikt voor het toezenden van belangrijke informatie, wijzigingen, aankondigingen en aanbiedingen/acties die mogelijk van invloed kunnen zijn op het gebruik van het gebruikersaccount en aanbieden van de producten of projecten.

Van alle bezoekers van FairFriends.nl verzamelt en verwerkt FairFriends standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op pageviews en verkeer van en naar FairFriends. FairFriends gebruikt IP-adressen van gebruikers voor het herkennen van de bezoekers en de werking van FairFriends te evalueren en verbeteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer. De informatie is nodig voor het juist functioneren van een website. Cookies van FairFriends zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Cookies zorgen ervoor dat:

- je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen;
- artikelen/donaties in je winkelwagentje bewaard blijven;
- je 'favoriete project' kan worden opgeslagen;
- je veilig winkelt;
- de website snel is;
- we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
- we verbeteringen kunnen testen;
- je producten/projecten kunt delen via social media zoals Facebook en Pinterest.

Hoe lang blijven cookies staan?
De meeste cookies verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Je ontvangt dan geen cookies meer tijdens het bezoek aan FairFriends. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder cookies werkt de website van FairFriends minder goed.

Veiligheid

Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij veilig achter slot en grendel. Dat doen we met één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer (SSL). Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. 

Doorverwijzingen naar andere sites

Op FairFriends.nl staan doorverwijzingen (links) naar andere websites. FairFriends is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze site en evenmin voor de wijze waarop die stie hun privacy hebben ingericht. Uiteraard neemt FairFriends.nl een melding van ongewenste situaties op sites waarnaar vanuit FairFriends.nl wordt doorverwezen serieus en stelt melding hiervan zeer op prijs. Het verwijderen van de doorverwijzing is één van de maatregelen die FairFriends kan nemen.

Beleid deelnemende organisaties

Aan het gebruik van gegevens door alle gebruikers ten einde een bestelling uit te voeren, stelt FairFriends hoge eisen. Wij kunnen echter niet garanderen dat iedereeen hier rechtmatig mee om gaat en zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van deze gegevens. Kopers en/of verkopers die onrechtmatig met persoonsgegevens omgaan worden verwijderd van de site.

Bijzondere situaties

In uitzonderingsgevallen deelt FairFriends informatie met nauwkeurig gekozen partners om het platform te kunnen verbeteren voldoen en in geval van meldingen over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of onrechtmatig handelen. Denk bijvoorbeeld aan fraude: we kunnen de overheid dan gegevens beschikbaar stellen. Je zult daarvan altijd op de hoogte worden gesteld.

Publieke toegankelijkheid

FairFriends stelt een platform beschikbaar aan haar gebruikers. Alle informatie die op deze plekken openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die je vrijgeeft.

Gegevens verwijderen

Op verzoek van een gebruiker zal FairFriends persoonsgegevens van elke geregistreerde gebruiker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de gebruiker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van FairFriends is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Woord- en beeldmerken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van FairFriends of de deelnemende product- en projectaanbieders van FairFriends, tenzij anders aangegeven.

Vragen

Indien je nog vragen hebt over dit privacy beleid kun je contact met ons opnemen via het contactformullier.