Gratis verzenden vanaf € 75,00
Just fair brands
14 dagen bedenktijd
Spaar automatisch fairpoints

Privacy

Je privacy respecteren is onderdeel van fatsoenlijk en eerlijk zaken doen. fairfriends doet immers zoveel we redelijkerwijs kunnen doen om niet alleen de wereld, maar ook jouw wereld mooier te maken.

Ons uitgangspunt

Je gegevens worden door fairfriends alleen gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening en/of wet- en regelgeving dat van ons vereist. We vragen je altijd toestemming wanneer we je gegevens daarbuiten voor andere doelen willen gebruiken.

Met wie wij klantgegevens (moeten) delen...

Wanneer je een bestelling doet, geef je toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken om je bestelling bij jou te kunnen bezorgen. Daar zijn naast fairfriends ook andere organisaties bij betrokken:

  • De leverancier van je aankoop. fairfriends is een dienstverlener die een gemeenschappelijk (webshop) platform aan geselecteerde productverkopers aanbiedt. De producten worden dus verkocht door de verschillende productverkopers en zij verzenden de aankopen naar jou. Daarvoor hebben zij uiteraard de noodzakelijke (adres)gegevens nodig, die fairfriends direct na aankoop (geautomatiseerd) beschikbaar stelt aan de productverkopers;
  • De afhandelaar van de betaling (paymentprovider) die de betaling met bijv. iDeal mogelijk maakt;
  • Je bank of andere financiële dienstverlener (bijv. creditkaartmaatschappij), die de betaling in opdracht van jou, via de paymentprovider aan fairfriends overmaakt;
  • Andere financiële dienstverleners, waarvoor je zelf kiest, zoals bijv. Afterpay of een creditcard maatschappij;
  • Pakketbezorger (zoals PostNL) en hun logistieke dienstverleners of partners;
  • Leverancier van de webshop software (Shopware uit Duitsland);
  • Boekhouder (Brouwer, Eman & Slob uit Bilthoven);
  • Nieuwsbrieven software, indien je je daarvoor aanmeldt (fairfriends gebruikt hiervoor Mailchimp);
  • Belastingdienst (heeft inzagerecht in de financiële administratie);

In alle gevallen geldt dat wij van alle betrokken partijen de bevestiging vragen jouw privacy en de wetgeving daaromtrent volledig te respecteren en alleen gegevens te gebruiken die voor de uitvoering van hun dienst noodzakelijk zijn. Waar mogelijk is dit bilateraal met de betreffende partij overeengekomen en anders zijn de privacy reglementen van deze dienstverleners hierop gecontroleerd. Dit blijft altijd een vertrouwenskwestie, fairfriends kan slechts in beperkte mate controleren op naleving. Volledigheidshalve merken we bovenstaande lijst kunnen wijzigen zonder je daarover te informeren.

fairfriends bewaart je gegevens zolang jij dat zelf wilt en verwijdert die op verzoek zo spoedig mogelijk (per direct wanneer mogelijk, maar soms kunnen we afhankelijk zijn van derden, wat we je dan ook laten weten). Uitzondering hierop is een factuur. Als je een aankoop bij fairfriends hebt gedaan, dan is fairfriends door de belastingwetgeving verplicht die zeven jaar te bewaren. Dit geldt overigens voor iedere onderneming in Nederland.

We kunnen je, in de regel via e-mail of ander digitaal medium, informeren over activiteiten van fairfriends, mits je je daarvoor aanmeldt. Bij ieder contact heb je de mogelijkheid je weer af te melden. We respecteren dat besluit uiteraard.

We willen onze website goed onderhouden en uiteraard steeds verbeteren. Daarom verzamelt fairfriends anoniem surfgegevens van bezoekers, waarvoor je toestemming geeft door het gebruik van cookies te accepteren. Voor het verzamelen maakt fairfriends gebruik van gespecialiseerde bedrijven, zoals Google. Deze bedrijven hebben verklaard dat zij de actuele privacy wetgeving (AVG) volledig respecteren. fairfriends heeft daar zelf geen directe controle op. 

fairfriends is gerechtigd en soms zelfs verplicht om, in bijzondere gevallen, informatie over een bezoeker openbaar te maken of aan derden te verstrekken. Er is dan sprake van een aannemelijk vermoeden dat de betreffende persoon of organisatie ongeoorloofde schade toebrengt of toe kan brengen aan derden en/of mogelijk betrokken is bij een laakbaar of strafbaar feit.

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Om een aankoop te mogen doen via fairfriends moet je minimaal 18 jaar zijn of daarvoor toestemming hebben van een ouder of voogd. Voor de aankoop van specifieke producten kunnen afwijkende voorwaarden gelden, die bij de productinformatie worden vermeld.